fbpx
Skip to content Skip to footer

Kérjük, olvasd el figyelmesen és add beleegyező nyilatkozatodat, mielőtt a
Természetes Ember – Egyéni karmaoldás elnevezésű Aldea Benedek Life Coach ülésén (továbbiakban: Coaching ülés) részt veszel.

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT ÉS
ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

Kijelentem, hogy teljes körű szóbeli tájékoztatást kaptam a Coaching ülés minden eleméről, beleértve a Coaching ülésen való részvétel feltételeit. Lehetőségem volt a kapott információkat megbeszélni, kérdéseket feltenni. Kijelentem, hogy a Coaching ülésen való részvételi szándékom teljesen önkéntes. Megértettem, hogy beleegyezésemet bármikor visszavonhatom, mely a Coaching ülésről való távozásommal jár.

Tudomásul veszem, hogy a Coaching ülés során, olyan külső és/vagy belső érzékelések, hatások, impulzusok érhetnek, amelyek a hétköznapi életben nem megszokott reakciókat válthatnak ki belőlem. A Coaching ülés lehetőségeivel élve azonnali visszajelzést adok a Coaching ülés vezetője felé, mihelyt számomra befogadhatatlannak, kezelhetetlennek tűnő tudattartalmat észlelek.
A Coaching ülésen saját felelősségemre veszek rész, a Coaching ülés vezetőjét, mint szervezetet és magánszemélyt nem teszem felelőssé a Coaching ülés során bennem kialakult fizikai, lelki, és elmebéli állapotokért.

A Coaching ülésen való részvételhez köthető, az életem más területein esetlegesen bekövetkező következményekért a felelősséget teljes körűen, anyagi, erkölcsi és jogi értelemben egyaránt vállalom, a Coaching ülés vezetőjét, mint szervezetet és magánszemélyt nem teszem felelőssé.

Tisztában vagyok azzal, hogy a Coaching ülésnek lehetnek orvosi ellenjavallatai, és nem helyettesít semmiféle egészségügyi ellátást. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint az alább felsorolt betegségek és/vagy tünetcsoportok személyemet illetően nem állnak fenn, és a Coaching ülésre vonatkozóan orvosi ellenjavallattal nem rendelkezem. Hozzájárulok, hogy ha állapotom indokolja, a Coaching ülés vezetője személyes adataimat felhasználhassa harmadik fél felé.

A Coaching ülésen való részvételt kizáró tényezők:

Pszichoaktív gyógyszerek szedése (erős altató, erős fájdalomcsillapító, nyugtató, antidepresszáns)
Fennálló pszichoterápiás / pszichiátriai kezelés
Bármiféle kábítószer használata (Minden C-listás drog)
A Coaching ülés idejére leküzdhetetlen dohányzás és/vagy alkoholfogyasztás
Epilepszia, ideggyengeség
Nagyobb nyílt sérülés, fertőzéses megbetegedés
Öngyilkossági hajlam
Viselkedési zavarok

Relatív ellenjavallatok

tartós, csillapíthatatlan köhögés, influenza, felső légutak krónikus gyulladása
közelmúltbeli orvosi műtét vagy beavatkozás
közösségbe való beilleszkedési zavarok

A fenti nyilatkozatot teljes terjedelmében elolvastam, és mint akaratommal mindenben megegyezőt, elfogadom a benne foglaltakat. Megértettem, hogy a Coaching ülés szabályainak be nem tartásából eredő személyes és személyek közötti problémákért a Coaching ülés vezetője nem vállal felelősséget. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam adott információk a valóságnak megfelelnek.

 AZ ÉRINTETT NEVE:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 


INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:

Aldea Benedek Life Coach

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

A Coaching ülés igénybevételéhez szükséges a személyes adatok megadása. A Coaching ülés során esetlegesen készült feljegyzéseket ez alapján kötjük az ülésen résztvevőhöz. A további bizalmas információk gyűjtésének célja a Coaching ülés nyújtásához szükséges. Coaching ülések során felmérjük az érintett igényeit: milyen kérdéseken, életvezetési problémákon kívánnak dolgozni, ez alapján coaching tervet készítünk és ezt követjük a Coaching ülések során. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: (akik megtekinthetik)

Aldea Benedek Life Coach

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Minden jegyzet megsemmisítésre és/vagy átadásra kerül a szolgáltatás igénybevételének végén.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nem tudunk teljes körű segítséget nyújtani a bizalmas információk hiányában. 


A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.


Kelt, Budapest,  20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

                                                                                                              ____________________________
                                                                                                                                          aláírás