Skip to content Skip to footer

Programon való részvétel felelősségi nyilatkozat

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy Farkaskútvölgy SE. és a Természetes Ember SE (továbbiakban Programgazda) által tartott illetve megrendezett programon, edzésen, rendezvényen (továbbiakban programon), saját felelősségemre veszek részt, továbbá nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, amely a programon való részvételemet korlátozná vagy akadályozná.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom a programon való részvételemet lehetővé teszi!
Kijelentem, hogy nagykorú, cselekvőképes személy vagyok.
Tudomásul veszem, hogy a velem a programon megjelenő kiskorú személyért teljes felelősséggel tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a programon mindenki csak saját felelősségére vesz részt, a résztvevő felelősséggel tartozik az általa okozott mindennemű anyagi kárért, személyi sérülésért, balesetért, amit akár magának, akár harmadik személynek okoz. Programgazda a program kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért felelősséggel nem tartozik.
Tudomásul veszem, hogy a program nyújtásának helyszínén Programgazda értékmegőrzést nem biztosít, értéktárgyaimat csak saját felelősségemre tarthatom magamnál a program igénybevétele során.
Programgazda mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott.

természetes ember
Természetes Ember szemlélet

...

szemlélet
Title of the block

A Természetes Ember egy önismereti,
az ember belső átalakításán,
a természet és az ember örömteli kapcsolatán, valódi énünk felé vezető út megtapasztalásán alapuló szemlélet.
Mélysége elsősorban tanításokon, elvonulásokon és spirituális utakon keresztül élhető át.

természetes ember
Természetes Ember a Harmonikus Életért Egyesület

...

kapcsolat
Title of the block

1125 Budapest
György Aladár u. 34/B.
+36 70 772 3600
info@termeszetesember.hu

Adószám: 19352123-1-43
Nyilvántartási szám:
01-02-0017966