fbpx
Skip to content Skip to footer
Termeszetes Ember 1
A Világ egy csodálatos hely, tedd magad eggyé vele
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Elvonulások a vadonban
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Önismereti utazások
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Tanítások a vadonban
Termeszetes Ember 1
previous arrow
next arrow

Általános felelősségi felelősségi nyilatkozat a Természetes Ember Egyesület programjain való részvételhez

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Természetes Ember Egyesület (Budapest 1125 György Aladár u. 34.B. 3.) által tartott illetve megrendezett programon, edzésen, rendezvényen (továbbiakban programon), saját felelősségemre veszek részt, továbbá nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, amely a programon való részvételemet korlátozná vagy akadályozná.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom a programon való részvételemet lehetővé teszi!
Kijelentem, hogy nagykorú, cselekvőképes személy vagyok.
Tudomásul veszem, hogy a velem a programon megjelenő kiskorú személyért teljes felelősséggel tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a programon mindenki csak saját felelősségére vesz részt, a résztvevő felelősséggel tartozik az általa okozott mindennemű anyagi kárért, személyi sérülésért, balesetért, amit akár magának, akár harmadik személynek okoz. Természetes Ember Egyesület. a program kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért felelősséggel nem tartozik.
Tudomásul veszem, hogy a program nyújtásának helyszínén Természetes Ember Egyesület értékmegőrzést nem biztosít, értéktárgyaimat csak saját felelősségemre tarthatom magamnál a program igénybevétele során.
Természetes Ember Egyesület mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott.

A programon való részvételt kizáró tényezők:
Pszichoaktív gyógyszerek szedése, amely a programon való részvételt befolyásolja
Fennálló klinikai pszichiátriai kezelés
Bármiféle kábítószer használata (Minden C-listás drog)
Az program idejére leküzdhetetlen dohányzás és/vagy alkoholfogyasztás
Epilepszia, ideggyengeség
Nagyobb nyílt sérülés, fertőzéses megbetegedés
Öngyilkossági hajlam
Viselkedési zavarok
Tartós, csillapíthatatlan köhögés, influenza, felső légutak krónikus gyulladása
Közelmúltbeli orvosi műtét vagy beavatkozás
Közösségbe való beilleszkedési zavarok