fbpx
Skip to content Skip to footer
Termeszetes Ember 1
A Világ egy csodálatos hely, tedd magad eggyé vele
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Elvonulások a vadonban
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Önismereti utazások
Termeszetes Ember 1
Termeszetes Ember 1
Tanítások a vadonban
Termeszetes Ember 1
previous arrow
next arrow

PÁRTOLÓ TAG TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről,

Név/cégnév:
cím:
adószám:
cégjegyzékszám
telefon:
e-mail:
törvényes képviselő:

a továbbiakban: Adományozó,

 másrészről,

Természetes Ember a Harmonikus Életért Egyesület
(rövidített név: Természetes Ember Egyesület)
cím: 1125 Budapest, György Aladár utca 34.B. 3. ajtó
adószám: 19352123-1-43
telefon: +36 70 772 3600
e-mail: aldea.benedek@termeszetesember.hu             
web:www.termeszetesember.hu
adószám: 19352123-1-43

törvényes képviselő: Aldea Benedek önálló cégképviseletre jogosult ügyvezető
a továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint:

  1. Adományozó,…………………. azaz,……………………………………………………….. adományoz az Adományozottnak. Az Egyesületnek adott támogatás, az adóalapból levonható.
  1. A pénzbeli adományt átutalja az Egyesület MagNet Banknál-nél vezetett

      16200137-18557033 számú elszámolási számlájára.

  1. Adományozó az adományával hozzá kíván járulni az Adományozott Egyesület, alapító okiratában meghatározott céljainak megvalósításához. A támogatás az Adományozott alapító okiratában meghatározott célok elérésére az egyesület vezetősége általi döntés alapján önállóan használható fel.
  1. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
  2. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja.
  1. Adományozó, mint pártoló tag részt vehet az egyesület által meghatározott programokon, az egyesület honlapján  meghatározott feltételekkel:
    Meghatározott program:
    Delfinekkel a vadonban 2023. 11. 04.-11.

 A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt helybehagyólag aláírták.